Вие сте тук

Считано от 1 ноември 2012 г. се изваждат от употреба пощенски марки

Със заповед №  РД-08-459 от 7.08.2012 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, считано от 1 ноември 2012 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им за заплащане цената на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните пощенски марки с фиксиран тираж по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки":

1. 4861 - „Европейска филателна изложба България 2009” - 1 пощенска марка – 0,60 лв.;

2. 4862/4865 - „200 г. от рождението на Ейбрахам Линкълн, Николай Гогол, Чарлз Дарвин и Едгар Алън По” – 4 пощенски марки - 0,10 лв., 0,50 лв., 0,60 лв. и 1,00 лв.;

3. 4867/4868 - „България – Сърбия: Екология – Стара планина” – българо-сръбско издание – 2 пощенски марки (0,60 лв. и 1,00 лв.);

4. 4869 – Съвместно издание България – Сърбия: Екология – Стара планина – блок от 2 пощенски марки 0,60 лв. и 1,00 лв.- неперфориран;

5. 4870 - „120 г.Национален природонаучен музей” – 1 пощенска марка – 0,60 лв.;

6. 4872 - „130 г. София, столица на България” – 1 пощенска марка – 0,60 лв.;

7. 4873/4874 - „Международна полярна година 2007-2009: Да запазим полярните райони и ледниците” – 2 пощенски марки - 0,60 и 1,50 лв.;

8. 4875/4876 – „ 60 г. Северноатлантически договор – 5 г. от приемането на България в НАТО – 2 пощенски марки – 0,60 лв. и 1,50 лв.;

9. 4877/4880 - „Транспорт - велосипеди” – 4 пощенски марки – 0,10 лв.; 0,50 лв.; 0,60 лв. и 1,00 лв.;

10. 4882  „30 г. от първия полет на български космонавт - Георги Иванов” – блок с 1 пощенска марка – 0,60 лв.

11. 4883 - „130 години възстановена българска държавност 1879-2009” – блок с 2 пощенски марки – 0,60 лв. и 1,00 лв.;

12. 4884/ 4887 - „Кактуси” – 4 пощенски марки – 0,10 лв.; 0,50 лв.; 0,60 лв. и 1,50 лв.;

13. 4889/4890 - „Европа 2009 – астрономия” – 2 пощенски марки - 0,60 лв. и 1,50 лв.;

14. 4891/4892 - „Европа 2009 – астрономия” – блок от 2 пощенски марки с 2 серии; 2 бр. х 0,60 лв. и 2 бр. х 1,50 лв.;

14. 4889/489041 - „Европа 2009 – астрономия” – карнетка- 4х0,60 и 4х1,50;

15. 4893 - „10 години от въвеждане на единната европейска валута евро” - 1 пощенска марка – 1,00 лв.

16. 4894/4897 - „Юбилейни годишнини на български художници – Ал. Мутафов, К. Щъркелов, В. Иванов и Е. Коларов” – 4 пощенски марки – 0,10 лв.; 0,50 лв.; 0,60 лв. и 1,00 лв.;

17. 4898 -  „80 години „Локомотив” София” – 1 пощенска марка – 0,60 лв.;              

18. 4899/4902 - „Нощни грабливи птици” – 4 пощенски марки – 0,10 лв.; 0,50 лв.; 0,60  лв. и 1,50 лв.;

19. 4903 - „Европейска купа по супермото grand prix bulgaria, писта Долна Митрополия, Плевен 20-21.06.2009” – блок с 1 пощенска марка -  0,60 лв.;

20. 4904 - „165 години от рождението на капитан Петко Войвода 1844-1900” – 1 пощенска марка – 0,60 лв.;

21. 4905 - „130 години Министерство на вътрешните работи – 1 пощенска марка – 0,60 лв.;

22. 4906 - „130 години български съобщения” – блок с 2 пощенски марки – 0,60 лв. и 1,00 лв.