Вие сте тук

Считано от 1 юли 2013 г. се изваждат от употреба пощенски марки

Със заповед №  РД-08-134 от  06.03.2013 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, считано от 1 юли 2013 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им за заплащане цената на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните пощенски марки с фиксиран тираж по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки":

1. № 4851 – „Автомобили „Ферари” – блок с 1 пощенска марка с номинална стойност 0,60 лв.;

2. № 4856 – „Български чудотворни икони” – блок с 1 пощенска марка с номинална стойност 0,60 лв.;

3. № 4866 – „Юбилейни годишнини на бележити личности: Николай Гогол (1809-1852), Чарлз Дарвин (1809-1882), Абрахам Линкълн (1809-1865) и Едгар Алън По (1809-1849)” – блок с 1 пощенска марка с номинална стойност 0,60 лв.;

4. № 4871 – „120 години Национален природонаучен музей” – блок с 1 пощенска марка с номинална стойност 0,60 лв.;

5. № 4881 – „Транспорт – велосипеди” – блок с 1 пощенска марка с номинална стойност 0,60 лв.;

6. № 4888 – „Флора – кактуси” – блок с 1 пощенска марка с номинална стойност 0,60 лв.;

7. № 4907 – „40 години от стъпването на човек на Луната” – блок с 1 пощенска марка с номинална стойност 0,60 лв.;

8. № 4909 – „140 години Българска академия на науките” – 1 пощенска марка с номинална стойност 0,60 лв.;

9. № 4911 – „130 години от първите установени дипломатически отношения с България” – блок с 1 пощенска марка с номинална стойност 1,00 лв.;

10. № 4912 – „50 години Българска национална телевизия” – 1 пощенска марка с номинална стойност 0,60 лв.;

11. № 4913/4914 – „История на военната авиация” – 2 пощенски марки с номинални стойности 0,60 лв. и 1,00 лв.;

12. № 4915 – „Коледа’2009” – 1 пощенска марка с номинална стойност 0,60 лв.;

13. № 4916 – „100 години от рождението на Никола Вапцаров” – 1 пощенска марка с номинална стойност 0,60 лв.;