Вие сте тук

Считано от 3 март 2020 г. се изваждат от употреба пощенски марки

Считано от 3 март 2020 г. се изваждат от употреба пощенски марки

Със заповед №  РД-08-326 от 10.07.2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията считано от 3 март 2020 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им като знак и доказателство за платена цена на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните издания от пощенски марки с фиксиран тираж, пуснати в употреба през 2016 година и пощенски марки с фиксиран тираж, издадени през 2017 година и 2018 година, поради изчерпване на складовите наличности, по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки”:

1. Издания от пощенски марки с фиксиран тираж, пуснати в употреба през 2016 година:

1.1. № 5232 – „25-ти Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва“ –  блок с една пощенска марка с номинална стойност 1,50 лв.;

1.2. № 5234 – „80 години от рождението на Асен Старейшински“ – една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

1.3. №№ 5235/5236 – „Европа 2016 – мислете зелено“ – серия от две пощенски марки с номинални стойности 1,00 лв. и 2,00 лв. (всяка номинална стойност е отпечатана на блок-лист, съдържащ по пет пощенски марки и една винетка);

1.4. №№ 5237/5238 – „Европа 2016 – мислете зелено“ – блок с две пощенски марки с номинални стойности 1,00 лв. и 2,00 лв.;

1.5. №№ 5239/5240 – „Европа 2016 – мислете зелено“ – серия от две пощенски марки с номинални стойности 1,00 лв. и 2,00 лв. (отпечатана в блок-лист, съдържащ по четири марки от всяка номинална стойност; блок-листата са вложени в карнетка);

1.6. № 5241 – „150 години от рождението на Пенчо Славейков“ – една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

1.7. № 5242 – „Космос“ – блок с една пощенска марка, с перфорация, с номинална стойност 2,00 лв.;

1.8. № 5243 – „Космос“ – блок с една пощенска марка, без перфорация, с номинална стойност 0,65 лв.;

1.9. №№ 5245/48 – „Антични тракийски монети 2” – серия от четири пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв., 1,00 лв., 1,50 лв. и 2,00 лв.;

1.10. №№ 5249/52 – „Антични тракийски монети 2” – серия от четири пощенски марки с четири винетки, отпечатана в блок-листа, и номинални стойности 0,65 лв., 1,00 лв., 1,50 лв. и 2,00 лв.;

1.11. № 5253 – „100 години от рождението на Александър Поплилов” – една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

1.12. № 5255 – „140 години от слизането на Ботевата чета от кораба „Радецки“ на Козлодуйския бряг“ – една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

1.13. № 5256 – „150 години от създаването на пристанище Русе” – една пощенска марка с номинална стойност 1,00 лв.;

1.14. № 5257 – „Шах” – блок с една пощенска марка с номинална стойност 3,00 лв.’

1.15. № 5258 – „Съвместно издание на Република България и Израел. Миграция на птиците – бял щъркел“ – една пощенска марка с номинална стойност 2,20 лв.;

1.16. № 5259 – „200 години от рождението на Екзарх Антим I” – една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

1.17. № 5260 – „Архитектурно-музеен резерват „Трапезица“ - блок с една пощенска марка с номинална стойност 1,50 лв.;

1.18. № 5261 – „100 години от създаването на „Велик е нашият войник“ – химн на българската армия“ – блок с една пощенска марка с номинална стойност 2,00 лв.;

1.19. №№ 5263/66 – „Фауна – шипобедрена костенурка, WWF“ – серия от четири пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв., 0,80 лв., 1,40 лв. и 3,00 лв.;

1.20. №№ 5267/70 – „Фауна – шипобедрена костенурка, WWF“ – серия от четири пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв., 0,80 лв., 1,40 лв. и 3,00 лв., отпечатана в блок-листа, съдържащи две серии;

1.21. №№ 5271/74 – „Фауна – шипобедрена костенурка, WWF“ – блок с четири пощенски марки с номинални 0,65 лв., 0,80 лв., 1,40 лв. и 3,00 лв.;

1.22. № 5275 – „Транспорт – мотоциклети” – блок с една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв., отпечатан на хартия с UV нишка;

1.23. №№ 5276/79 – „Транспорт – мотоциклети” – серия от четири пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв., 1,50 лв., 2,00 лв. и 3,00 лв.;

1.24. № 5280 – „Международен панаир на колекционерите в България“ – супер котка на България“ – блок с една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

1.25. № 5281 – „25-та Българска антарктическа експедиция“ – една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

1.26. № 5282 – „Коледа 2016” – една пощенска марка с номинална стойност 1,00 лв.;

1.27. № 5283 – „100 години дипломатически отношения между България и Швейцария” – една пощенска марка с номинална стойност 1,00 лв.;

1.28. №№ 5284/85 – „100 години от рождението на Димитър Добрович” – серия от две пощенски марки с две винетки и номинални стойности 0,65 лв. и 2,00 лв., отпечатана в блок-листа;

1.29. № 5286 – „120 години Национална художествена академия” – една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

1.30. № 5287 – „120 години от рождението на проф. Васил Йончев” – една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

1.31. № 5288 – „150 години от рождението на геолога акад. Георги Бончев” – една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

1.32. № 5289 –„35 години Национален дворец на културата” – една пощенска марка с една винетка и номинална стойност 1,50 лв.

2. Предложения за изваждане от употреба на пощенски марки с фиксиран тираж, издадени през 2017 година и 2018 година, поради изчерпване на складовите наличности:

2017 година

2.1. №№ 5324/5327 – „Фауна – „Ние, врабчетата“ – серия от четири пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв., 1,00 лв., 1,50 лв. и 2,00 лв.    

2018 година

2.1.1. № 5340 – „Китайска Нова година – година на жълтото куче“ – блок с една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

2.1.2. № 5358 – „80 години Съюз на българските филателисти“ – блок с една пощенска марка с номинална стойност 0,65 лв.;

2.1.3. № 5376 – „100 години от възкачването на трона на Борис III – цар на българите“ – блок с една пощенска марка с номинална стойност 2,00 лв.

 

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
PDF icon РД-08-326/10.07.2019 г.136.19 KB