Вие сте тук

Христо Алексиев: Не трябва да се чака концесията на летище София, за да започне оздравяване на БДЖ

06.03.2017

Нужни са ефективни краткосрочни мерки за спасяване на държавния жп оператор

Интервю на министър Христо Алексиев за списание „Железопътен транспорт“, с министъра разговаря Петър Галев.

Още в първите си дни като служебен министър Христо Алексиев показа, че няма нужда от адаптивен период за поемане на новите отговорности. И причината не е юридически-формалната: кратък по дефиниция мандат на всяко преходно правителство. Всъщност, един от най-младите членове на кабинета е човек, изцяло запознат с отрасъла и особено със системата на железниците, доколкото идва от експертен и ръководен пост в НКЖИ. Точно със  съвместяването във функциите на експерт и ръководител той натрупва достатъчно опит, позволяващ му винаги да е максимално комуникативен, включително с медиите и да не отбягва „неудобните“ журналистически въпроси. Естествено, само времето ще покаже успешни ли са били управленските му действия. Ясно е, че кадровите и редица други решения на министрите са изключително сложно мотивирани - и професионално, и личностно, и политически. И винаги будят противоречиви мнения.

Със сигурност обаче предизвикателствата в транспорта и най-вече в железниците са много и не са от вчера или днес, а всеки нов министър по презумпция поема „горещия картоф“ да ги реши тук и сега. Независимо дали кабинетът е редовен или служебен, проблемите на железопътния сектор в страната отдавна не търпят отлагане.

И министър Христо Алексиев повече от очевидно си дава сметка за това...

- Г-н Министър, ако трябва да изведете един приоритет по отношение на жп транспорта по време на мандата Ви в служебния кабинет, кой ще е той?

- Заварих БДЖ в много критично състояние, както от гледна точка на задлъжнялост към кредиторите, така и по отношение на експлоатацията на дружеството. Основен проблем в момента е, че „БДЖ–Пътнически превози“ не е в състояние да изпълни графика за движение на пътниците за тази година. Превозвачът е изпаднал в положение, в което не може да извършва основната дейност, за която получава ежегодно субсидия от държавата. И по-притеснителното за мен е, че през последната една година не са предприети никакви мерки за излизане от тази критична ситуация.

Затова подготвихме план с краткосрочни мерки, които да се изпълнят веднага и да доведат до ефективни резултати. И тук не говоря за дългосрочна стратегия, защото подобни документи имаше много през годините, а по-скоро за решения на належащите проблеми.

Като говорим за качествено изпълнение на основната дейност на националния железопътен превозвач, не трябва да омаловажаваме и изграждането и поддръжката на железопътната инфраструктура. Приоритет номер едно в краткосрочен план в това направление е довършването на основните железопътни направления, които се изграждат със средства от ОП „Транспорт“ 2007-2013. Месец март е крайният срок, в който всички бенефициенти трябва да изготвят окончателните доклади за приключване на проектите. От тази гледна точка последните два месеца са решаващи за успешното приключване на проектите.

Успоредно тече подготовката на проектите, които ще се изпълняват през настоящия програмен период и които продължават направените до момента инвестиции. Проектите, залегнали в новия програмен период, са за модернизация на железопътните направления от сръбската граница до град Септември, както и изграждане на няколко малки участъка от направлението Пловдив–Бургас. По този начин с инвестициите от двата програмни периода изграждаме изцяло направленията от границата ни със Сърбия до пристанище Бургас и до турската и гръцката граница.

 

- Какво очаквате от новите ръководители на БДЖ и НКЖИ, които назначихте?

- И двамата са хора с дългогодишен опит в системата на железниците и познават добре нейната структура и проблеми. Очаквам да предложат краткосрочни действия и мерки за подобряване на жп сектора от гледна точка на подобряване управлението на движението, експлоатацията и превоза на пътници.

Ако трябва кратко да отговоря на Вашия въпрос, бих казал две неща – основната задача, която съм поставил пред Георги Друмев, е ускоряване на реформите в БДЖ и изготвяне на план с краткосрочни мерки, чието изпълнение да започне веднага. Красимир Папукчийски, който застана начело на НКЖИ, е човек, с когото съм работил много години и добре познавам неговите качества. Той има опит както в управление на движението и влаковата дейност, така и в изпълнението на европейските проекти. Основна задача пред него ще бъде подобряване управлението на движението и ускоряване на проектите, заложени в новия програмен период.

- Какво е становището Ви относно покриването на дълговете на БДЖ с пари от бъдещата концесия на летище София и ако тя не се реализира, къде виждате изхода за предотвратяване фалит на предприятието?

- Според мен двете теми погрешно се разглеждат като една. Оздравяването на БДЖ е свързано с изготвянето на ясен план и мерки, които да гарантират, че дружеството ще се развива в по-добра посока. При предишното ръководство нямаше визия за решаване на дългосрочните проблеми. Не трябва да се чака приключването на концесията, за да започне стабилизирането на дружеството, защото дотогава то може да бъде обявено в несъстоятелност. Кредитът, който БДЖ погасява по втория облигационен заем, е при лоши условия и много високи лихви. Затова е необходимо той да се преструктурира и рефинансира.

Парите от концесия на летище София по закон отиват в държавния бюджет и дори държавата да получи исканата нотификация от Европейската комисия, ние трябва да имаме защо да ги „налеем“ в БДЖ. До момента не са очертани ясни мерки за решаване на проблемите.

- Ще бъде ли прекратена или видоизменена обществената поръчка за ремонт на мотрисните влакове на БДЖ, предвид протестите срещу нея от страна на неправителствени организации и компании от жп сектора?

- Становището на Комисията за защита на конкуренцията е, че жалбата е неоснователна и по тази причина процедурата беше подновена. Въпреки това възложих на новото ръководство на дружеството да преразгледа документацията, за да се избегне всякакво съмнение за редовността на процедурата. В момента тече срокът за приемане на оферти, който беше удължен до 6 март 2017.Това е първият етап от процедурата, а вторият е покана за представяне на ценови оферти от допуснатите участници.

- Какво според Вас е най-важно да се направи, за да се повиши доверието на пътниците към БДЖ?

- Най-важното в момента е БДЖ да преразгледа ресурса от локомотиви в системата и ако има свободни, те да бъдат дадени на „Пътнически превози". Това дружество трябва да започне да изпълнява графика за движение на влаковете, защото в момента липсата на локомотиви води до непрестанни закъснения, които понякога стигат до часове. Това принуждава пътниците да търсят алтернативни начини за придвижване, което при това качество на услугата е напълно разбираемо. Модернизацията на подвижния състав е следващата стъпка, която е наложителна, за да върнем обратно пътниците. БДЖ от години се нуждае от модернизация, но и тук пак опираме до липсата на финансов ресурс.

Акценти:

Най-важното в момента е БДЖ да преразгледа ресурса от локомотиви в системата и ако има свободни, те да бъдат дадени на „Пътнически превози". Дружеството трябва да започне да изпълнява графика за движение на влаковете, защото в момента липсата на локомотиви води до непрестанни закъснения, които понякога стигат до часове. Това принуждава пътниците да търсят алтернативни начини за придвижване, което при това качество на услугата е напълно разбираемо.

Не трябва да се чака приключването на концесията, за да започне стабилизирането на дружеството, защото дотогава то може да бъде обявено в несъстоятелност. Кредитът, който БДЖ погасява по втория облигационен заем, е при лоши условия и много високи лихви. Затова е необходимо той да се преструктурира и рефинансира.