Вие сте тук

Росен Желязков, министър на транспорта информационните технологии и съобщенията: "Твърдо и последователно ще отстояваме позицията си по Пакета Мобилност 1"

15.07.2019

Интервю на министър Росен Желязков за сп. Камиони

- Г-н Желязков, кои от проблемните за българските превозвачи текстове на Пакета Мобилност 1 се приеха на първо четене и в какъв вид?

- Както вече знаете, България и редица други държави - членки на Европейския съюз, имаме сериозни притеснения по отношение на не-балансирания характер на досиетата от Пакета Мобилност 1. В началото на януари т.г. благодарение на твърдо отстояваната и неколкократно изразената ни позиция по тази тема Комисията по транспорт и туризъм към Европейския парламент отхвърли докладите по законодателните предложения относно командироването на водачите и забраната за почивка в кабините. Междувременно продължихме да защитаваме позицията, че едностранното налагане на ограничителни мерки ще възпрепятства развитието на Европейския вътрешен пазар, както и че предложенията от Пакета Мобилност 1 поставят пречки пред свободата на предоставяне на услуги в транспортния сектор.

Поради тези причини призовахме и към отлагане на разглеждането на Пакета Мобилност 1. Въпреки това в началото на април Европейският парламент все пак прие на първо четене текстовете по досиетата, които засягат въпросите, свързани с почивките на водачите, командироването и каботажа. Гласуваните текстове бяха още по-рестриктивни. С тях се ограничава броят на каботажните операции, като периодът на прекъсване е записано да бъде 60 часа, с престой в държавата по регистрация преди извършването на следваща каботажна операция. По този начин значително ще се затрудни ефективното функциониране на пазара. Европейският парламент се застъпи и за връщане у дома на водача и камиона най-малко на всеки 4 седмици. Одобрена беше и забраната за редовната седмична почивка в кабината на превозното средство.

По своята същност тези текстове са дискриминационни спрямо държавите от периферията на Европейския съюз и тази позиция ние многократно сме изразявали заедно с държавите от групата на т.нар. „единомислещи" по Пакета Мобилност 1.

- Как смятате да си сътрудничите с останалите засегнати държави?

- От самото начало на преговорите по Пакета Мобилност 1 поддържаме постоянен диалог и координирано взаимодействие с държавите от групата на единомислещите. Към настоящия момент сме изпратили поредица от съвместни писма, включително до председателя на Европейския парламент и председателите на групите в Европейския парламент, до комисаря по транспорт в Европейската комисия, до министъра на транспорта на настоящото Председателство на Съвета на Европейския съюз. Отправили сме призив и към други държави членки да се присъединят към нашата група с цел постигане на балансирани решения за всички страни по Пакета Мобилност 1. Оттук нататък предстои да бъдат проведени отново редица съвместни срещи на българската страна с Полша, Унгария, Литва, Латвия и евентуално с други държави членки като Португалия, Испания, Ирландия, Словения, Словакия и Хърватия. В съвместните си усилия с единомислещите държави членки ще се стремим първо към защита на взаимния ни интерес и към предотвратяване на вземането на протек-ционистични законодателни решения, които ще фрагментират транспортния пазар в Европейския съюз.

- Какви ще бъдат вашите първи стъпки след сформиране на новия Европейски парламент?

- Усилията ни са насочени към това Европейският парламент да излезе с балансирани становища по Пакета Мобилност 1. Новият състав на Парламента ще има достатъчно време за обсъждане на всички възможности за постигне на компромиси. Те трябва да удовлетворяват всички държави членки, включително и периферните държави, и да не са в разрез с основополагащи за Европейския съюз принципи. Ще използваме всички възможни лостове за постигане на тази цел. Приетите на първо четене текстове са неприемливи за започване на последващи институционални преговори. Ако е необходимо, в рамките на преговорния процес ще изискаме следващият Европейски парламент да направи оценка на въздействие на правилата, които значително се различават от инициативните предложения на Европейската комисия. Имаме необходимата готовност да защитим националния интерес по всеки въпрос, който в бъдеще би нарушил възможността за конкурентоспособно представяне на българския автомобилен сектор на европейския пазар.

- Как може да характеризираме ситуацията към днешна дата и кой е най-тревожният въпрос, който остава за разрешаване?

- Заедно с единомислещите държави продължаваме категорично да считаме, че цялостният подход по Пакета Мобилност 1 следва да бъде преосмислен. Наблюдава се значително несъответствие между мерките, заложени в текстовете на законодателните предложения, и поставените дългосрочни цели в областта на автомобилния транспорт. Трябва да бъдат взети адекватни решения на европейско ниво, свързани с неблагоприятните последствия, до които биха могли да доведат законодателните предложения от Пакета. Най-тревожните моменти в законодателните предложения са - връщането на превозното средство, забраната за ползването на седмичната почивка в кабината и броят на операциите, които не попадат в обхвата на командироване. Срещу тези ключови въпроси продължаваме да изразяваме несъгласието си, тъй като от тях зависи бъдещото развитие на Единния пазар, както и осигуряването на добри условия на труд в сектора.

- Какво послание отправяте към българския бизнес и към новите евродепутати?

- Убеден съм, че всички заинтересувани страни в България ще продължим да работим непоколебимо и аргументирано в защита на националния интерес по Пакета Мобилност 1. Предстои в рамките на дейността на новия Европейски парламент да бъде взето решение за хода на работа по текстовете. Това отново ни дава възможност твърдо и последователно да отстояваме позицията си за намиране на справедливи за транспортния сектор текстове по Пакета Мобилност 1.

***

„Приетите на първо четене текстове са неприемливи за започване на последващи институционални преговори... Имаме необходимата готовност да защитим националния интерес по всеки въпрос, който в бъдеще би нарушил възможността за конкурентоспособно представяне на българския автомобилен сектор на европейския пазар."