Вие сте тук

Съобщения

България и Украйна пуснаха съвместно пощенско-филателно издание
22.05.2017

България и Украйна пуснаха в употреба първото съвместно филателно издание между пощенските администрации на двете страни. В София печатът за валидиране бе поставен от изпълнителния директор на Български пощи Деян Дънешки и посланика на Украйна Микола Балтажи. Темата на изданието е свързана с опазването на уникалните обитатели на Черно море.

16.05.2017

Уважаеми колеги,

Тази година Световният ден на телекомуникациите и информационното общество е посветен на нарастващата важност на данните в информационното общество и тяхното значение за постигане на икономически растеж.

Пощенска марка се посвещава на 100 години от битката при Дойран
09.05.2017

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията пусна в употреба пощенска марка на тема „100 години от битката при Дойран“.

Изданието е посветено на една от големите военни победи в българската история. Сраженията от 22 април до 8 май 1917 г. са известни като втората битка от Дойранската епопея. Боевете на Девета плевенска дивизия, под командването на подполковник Владимир Вазов (след тази битка произведен в чин генерал-майор), доказват силата на българската военна мисъл. Изправяйки се срещу многобройни сили, те удържат успех с минимални загуби.

Ивайло Московски: Основната ни задача е изпълнението на програмата на правителството
04.05.2017

Основната ни задача е да ускорим работата по изпълнението на приоритетите в управленската програма. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, по време на церемонията по предаване на управлението на МТИТС. Той каза още, че е имал възможност да се убеди в професионализма на експертите в министерството и ще разчита на тяхната зрялост и опит при реализирането на политиките в транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и при решаването на трудни задачи.

МТИТС пусна в употреба издание на тема „ЕВРОПА 2017 – замъци“
04.05.2017

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията пусна в употреба пощенско-филателно издание „ЕВРОПА 2017 – замъци“. От 1992 година до днес, европейските пощенски администрации включват общо издание на тема „Европа“, което е символ на желанието за интеграция и сътрудничество между държавите на Стария континент.

Заместник-министър Георги Тодоров: Иновациите са тясно свързани със защитата на интелектуалната собственост
26.04.2017

Успехът на технологичните компании зависи от иновациите, а те са тясно свързани със защитата на интелектуалната собственост. Това заяви заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров в рамките на дискусия, посветена на Световния ден на интелектуалната собственост – 26 април.

МТИТС стартира проект за електронна платформа за съществуващи и бъдещи телекомуникационни мрежи
19.04.2017

Единен електронен достъп до данни за съществуваща телекомуникационна инфраструктура и за възможности за изграждане на електронни съобщителни мрежи с минимални капиталови разходи, ще бъде осигурен с проект на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС). Работата по него започва с подписването на договор за изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“ с финансиране от Оперативна програма “Добро управление“. Проектът е на стойност 1 998 668,00 лв. и се очаква за бъде изпълнен за 12 месеца.

Пощенска марка се посвещава на 100 години от основаването на Фондация Ротари
04.04.2017

Българското маркоиздаване се присъединява към отбелязването на 100 години от създаването на фондация Ротари, с пускане в употреба на тематична пощенска марка. Печатът за валидиране бе поставен от заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Любомир Хаджийски и ръководителя на българския филиал на фондацията Димитър Димитров.

03.04.2017

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Любомир Хаджийски ще валидира пощенско-филателно издание на тема “100 години Фондация Ротари“. Художник на пощенската марка е Емилио Бората. Изданието е с тираж 11 000 броя, а номиналната стойност е 2 лева.

Церемонията ще се състои на 4 април, от 11:00 часа, в Музея на съобщенията, ул. „Гурко“ №6.

Български фотографи могат да се включат в конкурс на Международния съюз по далекосъобщения
31.03.2017

Форумът за информационно общество (WSIS) на Международния съюз по далекосъобщения обяви фотоконкурс, в който могат да се включат и български автори. Темата на фотографските творби трябва да бъде свързана с начина, по който информационните и комуникационни технологии променят света.

Предложения за участие в конкурса се приемат от 2 март до 2 май 2017 г. Авторите могат да изпращат снимки на технологични проекти, както и на хора и организации, които използват технологии за позитивна промяна на света.

Пощенска марка се посвещава на 70- годишнината на  Българската гражданска авиация
22.03.2017

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров валидира пощенска марка на тема „70 години Българска гражданска авиация и 15 години Асоциация на българските авиокомпании“.

МТИТС предлага седем инициативи за Българското председателство на Съвета на ЕС
17.02.2017

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще организира поредица от събития в областта на транспортната политика, телекомуникациите и информационното общество, като част от календара на предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Инициативите са предложени след широки обществени консултации, включително и с неправителствения сектор и ИКТ бизнеса и предстои да бъдат съгласувани и с европейските институции.

Ивайло Московски открива Трети регионален форум по киберсигурност
29.11.2016

Киберсигурността може да бъде поддържана чрез общи усилия и синхрон между държавите, компаниите и отделните личности. Това заяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски при откриването на Третия регионален форум по киберсигурност.

МТИТС е домакин на най-големия форум за 2016 г. в Европа по киберсигурност
25.11.2016

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС ) е домакин на Третия Регионален форум по киберсигурност. От 29 до 30 ноември в София ще се съберат над 80 експерти от европейски държавни и неправителствени организации, както и от Европейската комисия, НАТО и Световната банка. Организатори на престижното събитие са Международният съюз по далекосъобщения и Европейската агенция за мрежова сигурност (ENISA).

Валидиране на пощенска карта за 60 години от присъединяването на България към ЮНЕСКО
23.11.2016

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов и генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова валидираха пощенско-филателно издание, посветено на 60 години от членството на България в организацията.  

От средата на 20-ти век досега, в България са издавани повече от 20 пощенски марки за ролята на Организацията на обединените нации и структурите към нея, каза по време на церемонията заместник-министър Валери Борисов. Той припомни, че първата от тях е била посветена на сградата на ЮНЕСКО в Париж.

22.11.2016

Заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов и генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова ще валидират пощенско-филателно издание, посветено на 60 години от членството на България в организацията.

Церемонията ще се състои на 23 ноември от 15.00 ч. в Музея на съобщенията, София, ул. „Гурко“ № 6.

Валери Борисов открива годишна конференция на Българската асоциация на кабелните комуникационни оператори
18.11.2016

Създаването на правна рамка за изграждане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи и за насърчаване на инвестициите е приоритет в работата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) от близо две години.  Това заяви заместник-министър Валери Борисов в приветствие към участниците в годишната конференция на Българската асоциация на кабелните комуникационни оператори. Той добави, че с участието на кабелните оператори и организациите, които предоставят комунални услуги, са предвидени редица законодателни мерки.

МТИТС и общините ще си сътрудничат в поддържането на единен портал за електронни съобщителни мрежи
15.11.2016

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Националното сдружение на общините ще си сътрудничат в изграждането и поддържането на единен Портал за телекомуникационните мрежи и физическа инфраструктура. Заместник-министър Валери Борисов бе домакин днес на среща за предстоящото взаимодействие във връзка с бъдещия закон, който ще регламентира тази област.

Първото Българско председателство на Съвета на ЕС е акцент в тематичния план за маркоиздаване през 2017 г.
01.11.2016

Пощенска марка ще отбележи Първото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Изданието е един от акцентите в тематичния план за пощенско-филателни издания през 2017 година. Документът бе подписан от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски. Предложенията за теми бяха направени от Специализирания съвет по маркоиздаване, който от 1 август до средата на октомври разгледа стотици предложения за пощенско-филателни издания през следващата година.

Страници

Subscribe to Съобщения