Вие сте тук

Анкетна карта и статистика

Анкетна карта и статистика

На Вашето внимание предоставяме анкетна карта за проучване мнението Ви относно административното обслужване, която можете да изпратите на Изпрати съобщение . Анкетната карта е на разположение и в информационния център.

Оценяваме готовността и желанието Ви да споделите мненията, очакванията и препоръките си. Ние ще ги анализираме и ще предприемем необходимите действия за подобряване на административното обслужване в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Нашите стремежи са взаимното доверие и удовлетвореността на гражданите!

 

Анализ на удовлетвореността на потребителите на административни услуги в министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията през 2018 г.

С цел измерване на удовлетвореността от административното обслужване и по повод заявяване и предоставяне на административни услуги, министерството предлага на гражданите анкетна карта като форма за обратна връзка. В анкетната карта са включени въпроси, даващи възможност да се определи степента на достъпност, бързината на обслужване, качество на резултата, спазване на сроковете за предоставяне на услугата и др., както и въпроси, фокусирани върху корупционните практики. Тъй като при осъщественото анкетиране не се търси цялостното обществено мнение, а изградено лично впечатление на потребителя, въпросите са насочени пряко към получаване на информация и поставяне на конкретна оценка на тяхна база.

През 2018 г. в допитването чрез анкетни карти, са участвали 20 лица, използвали услуги на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като положително мнение за административното обслужване в министерството е констатирано и в двадесетте от картите. Резултатите от проучването най-общо показват позитивното отношение и удовлетвореност от административното обслужване от страна на гражданите, чието мнение е индикатор за работата на служителите от администрацията на министерството при контакта им с гражданите.

В частта обособена за антикорупция на 100 % от попълнените анкетни карти не са посочени данни за наличие на корупционни практики в Министерството.

Потребителите оценяват положително по-лесния и удобен достъп до министерството, възможността да използват различни канали за заявяване на услуги, предоставяни от администрацията. През отчетния период не сме имали оплаквания, а само положителни отзиви за коректната и бърза обратна връзка.