Вие сте тук

Справка на постъпилите становища към проекта на ЗИД на ЗАП, в периода 11.11.2019 г.-25.11.2019 г.

Справка на постъпилите становища към проекта на ЗИД на ЗАП, в периода 11.11.2019 г.-25.11.2019 г.