Вие сте тук

Справка на постъпилите становища към проекта на ЗИД на ЗАП, в периода 28.06.2019 г.-29.07.2019 г.

Справка на постъпилите становища към проекта на ЗИД на ЗАП, в периода 28.06.2019 г.-29.07.2019 г.