Вие сте тук

Справка на постъпилите становища по проекта на Постановление за изменение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1

Справка на постъпилите становища по проекта на Постановление за изменение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.) за периода 13 януари 2017 г. – 27 януари 2017 г.