Вие сте тук

Справка на постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

Справка на постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация