Вие сте тук

Справка от обществено обсъждане по Проект за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване на експлоатационната годност на граждански летища за обществено ползване, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване

Справка от обществено обсъждане по Проект за изменение и допълнение на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване на експлоатационната годност на граждански летища за обществено ползване, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата