Вие сте тук

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становища – приети и неприети, получени от процедурите по обществени консултации по членове по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализац

Справка по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за отразяване на становища – приети и неприети, получени от процедурите по обществени консултации по членове по проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

Наредба № 18 сe издава съвместно с Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията