Вие сте тук

Справка за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфрас

Справка за отразяване на получените предложения при обществената консултация на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Методиката за изчисляване на инфраструктурните такси, събирани от управителя на железопътната инфраструктура, приета с Постановление № 92 на Министерския съвет от 4 май 2012 година (обн., ДВ, бр. 36 от 2012 г.)
Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Файл Справка53.88 KB