Вие сте тук

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба № 1 от 2019 г. за осъществяване на пилотска дейност в Република България

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба № 1 от 2019 г. за осъществяване на пилотска дейност в Република България