Вие сте тук

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (oбн., дв, бр. 89 от 2018 г.), проведе

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (oбн., дв, бр. 89 от 2018 г.), проведени в периода 9 януари – 23 януари 2020 г.