Вие сте тук

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата, проведени от 10 януари до 10

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Наредба за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата, проведени от 10 януари до 10 февруари 2020 г.