Вие сте тук

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите

Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите