Вие сте тук

Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 17.08.2021 – 16.09.2021 г. на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 17.08.2021 – 16.09.2021 г. на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

(обн., ДВ, бр. 107 от 2001 г., изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., изм., бр. 63 от 2007 г., изм. и доп., бр. 44 от 2009 г., бр. 46 от 2011 г., доп., бр. 44 от 2013 г., изм. и доп., бр. 24 от 2015 г., бр. 78 от 2017 г., бр. 55 от 2019 г.)