Вие сте тук

Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 29.03.2021 – 28.04.2021 г. на проекта на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България

Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 29.03.2021 – 28.04.2021 г. на проекта на Наредба № 6 за компетентност на морските лица в Република България