Вие сте тук

Справка за отразяване на постъпилите предложения при общественото обсъждане в периода 11.02.2020 г. – 12.03.2020 г. по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от

Справка за отразяване на постъпилите предложения при общественото обсъждане в периода 11.02.2020 г. – 12.03.2020 г. по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове на документи относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 24.04.2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета