Вие сте тук

Справка за отразяване на постъпилите становища и предложения при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за реда за посещение,

Справка за отразяване на постъпилите становища и предложения при общественото обсъждане по реда на чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 23 май 2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с брега