Вие сте тук

Справка за отразяване на становища от общественото обсъждане по проект за актуализация на Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България

Справка за отразяване на становища от общественото обсъждане по проект за актуализация на Държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България