Вие сте тук

СПРАВКА за постъпилите предложенията при общественото обсъждане на Закона за изменение на Закона за железопътния транспорт в периода 14.05.2019 г. – 28.05.2019 г.

СПРАВКА за постъпилите предложенията при общественото обсъждане на Закона за изменение на Закона за железопътния транспорт в периода 14.05.2019 г. – 28.05.2019 г.