Вие сте тук

Справка за постъпилите предложенията при общественото обсъждане в периода 27.04.2021 г. – 11.05.2021 г. по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 04.08.2008 г. за услов

Справка за постъпилите предложенията при общественото обсъждане в периода 27.04.2021 г. – 11.05.2021 г. по реда на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 41 от 04.08.2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация