Вие сте тук

Справка за постъпилите становища по проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерск

Справка за постъпилите становища по проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредба за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Република България, приета с Постановление № 280 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 1999 г.), в рамките на общественото обсъждане, проведено в периода 22 март – 5 април 2021 г.