Вие сте тук

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект на Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България

(обн., ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. и доп., бр. 80 от 2006 г., изм., бр. 7 от 2014 г., доп., бр. 85 от 2015 г., изм. и доп., бр. 55 от 2019 г., бр. 92 от 2020 г.)