Вие сте тук

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари