Вие сте тук

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по Проект на Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи

Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по Проект на Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи