Вие сте тук

Проект на Национална програма "Цифрова България 2020" за междуведомствено съгласуване

Проектът е публикуван в електронен вид за междуведомствено съгласуване.

Пълният текст на Проекта на "Цифрова България 2020" може да се види в Приложението.

Лица за контакт:

Анелия Димова - главен експерт в дирекция "Информационни технологии", тел. 02/ 949 2250, email:adimova@mtitc.government.bg;

 

Приложения: