Вие сте тук

Проект на Национална програма "Цифрова България 2020" - за съгласуване в СР при МС

Проект на Национална програма "Цифрова България 2020" - за съгласуване в СР при МС

Проектът на "Цифрова България 2020" към 23 декември 2015 г. е в Съвета за развитие при Министерски съвет за съгласуване и може да се види в Приложението.

 

 

Приложения: