Вие сте тук

Проект на Национална програма "Цифрова България 2020" - за съгласуване в СР при МС

Проект на Национална програма "Цифрова България 2020" - за съгласуване в СР при МС

Проектът на "Цифрова България 2020" към 23 декември 2015 г. е в Съвета за развитие при Министерски съвет за съгласуване и може да се види в Приложението.

Лица за контакт:

Анелия Димова - главен експерт в дирекция "Информационни технологии",

тел. 02/ 949 2250, email: adimova@mtitc.government.bg

 

Приложения: