Вие сте тук

Инициатива на Международния съюз за далекосъобщения (ITU) и Cisco за Центрове за цифрова трансформация (DTC)

Инициатива на Международния съюз за далекосъобщения (ITU) и Cisco за Центрове за цифрова трансформация (DTC)

Инициативата беше лансирана през септември 2019 г. по време на ITU Telecom World  в Будапеща, Унгария. Чрез тази инициатива ITU ще работи с глобална мрежа от институции за развитие на цифрови умения за гражданите главно на основно и средно ниво. Инициативата е част от по-широка цел за изграждане на приобщаващо цифрoво общество, в което липсата на цифрови умения не трябва да бъде пречка за участието в цифровата икономика. Тази инициатива допринася за постигането на цел 4 на ITU-D от Плана за действие в Буенос Айрес, договорен на WTDC 2017, за насърчаване на развитието и използването на телекомуникациите / ИКТ и приложенията за овластяване/предоставяне на права  на хората и обществата за устойчиво развитие.

Инициативата за  Центрове за цифрова трансформация DTC ще бъде реализирана чрез мултистейкхолдер партньорство/на всички заинтересовани страни, включващо правителства, частен сектор, агенции за развитие и неправителствени организации. Партньорите могат да участват на глобално ниво или могат да подкрепят конкретни DTC на национално ниво.

За да започне инициативата, за фаза 1 са избрани общо 10 DTC, базирани на изразени интереси, получени от организации и оценка на тяхната пригодност. Фаза 1 ще продължи 18 месеца, започваща от януари 2020 г. В края на фаза 1 ще бъде направена открита покана/конкурс за допълнителни DTC за присъединяване към мрежата във фаза 2.

Призовават се  заинтересованите страни да се присъединят към тази инициатива, така че да снабдим възможно най-много хора с цифровите умения, необходими за значимо участие в цифровата икономика. Заинтересованите партньори могат да се свържат с Отдела за развитие на капацитет и цифрови умения на ITU на hcbmail@itu.int 

Допълнителна информация за Инициативата за Центрове за цифрова трансформация може да бъде намерена на уебсайт на адрес https://academy.itu.int/main-activities/digital-transformation-centres-initiative