Вие сте тук

МТИТС кани български организации да участват в конкурси на Международния съюз по далекосъобщения за добри ИТ практики

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията отправя покана към български правителствени, академични, частни и граждански организации да участват в конкурс “WSIS Project Prizes 2014” на Международния съюз по далекосъобщенията (ITU) за проекти в областта на информационното общество. Отличените проекти ще бъдат наградени на церемония на форума WSIS 2014. Победителите ще имат възможност да покажат разработките си на международно ниво, да споделят опит и знания и да се запознаят с други добри практики.
Повече информация за условията за участие са публикувани на интернет страницата: http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2014.
Крайният срок за кандидатстване е 1 ноември  2013 г. 

Всяка година Международният съюз по далекосъобщенията публикува  доклади за добри практики. Най-голямата агенция към Организацията на обединените нации ITU събира в ежегодните си доклади  инициативи на правителства, международни организации, частен сектор, гражданско общество и други социално-икономически партньори в областта на ИКТ. Селектираните проекти се смятат за добри практики, допринасящи за развитието на информационното общество и се популяризират сред всички 192 държави, които членуват в съюза. www.wsis.org/stocktaking .
С тази цел ежегодно от организацията публикуват въпросник за попълване от всички заинтересовани страни. Въпросникът може да намерите на адрес: http://groups.itu.int/stocktaking/HOME.aspx
Крайният срок за  изпращане на попълнен въпросник  в ITU  е 1 декември 2013 г.
Въпросникът по тази инициатива  също така може да бъде изтеглен, попълнен и изпратен в срок до 20 ноември  на адрес : adimova@mtitc.government.bg

Приложения: 
Прикачен файлРазмер
Файл Въпросник422.37 KB