Вие сте тук

МТИТС популяризира инициативата на Международния съюз за далекосъобщения за млади иновативни предприемачи ITU Telecom World Young Innovators Competition

МТИТС популяризира инициативата на Международния съюз за далекосъобщения за млади иновативни предприемачи ITU Telecom World Young Innovators Competition, чрез която се предлага възможност за финансиране, менторство и представяне за начинаещи млади предприемачи. Информация за инициативата: Entrepreneurship Challenge.

ITU е водеща агенция на ООН за информационни и комуникационни технологии и търси най-обещаващите технологични компании с идеи за това как да се насърчи предприемачеството, с фокус върху технологиите в местните общности по света. Това може да стане чрез стартиращи компании, предоставящи достъп до ресурси, образование, инкубатори, стартиращи капитали, инвестиции и подкрепа за нови начинания и за свързването на нововъзникващите един с друг, с потенциални служители и с наставници и експерти.

Вие сте предприемач на възраст под 30 години и се интересувате от спечелването на начално финансиране плюс наставничество, работа в мрежа, и представяне на високо ниво? Искате ли да бъде част от избрана група от млади новатори от цял свят, която да бъде представена на форума  ITU Telecom World 2015 в Будапеща, Унгария?

андидатствайте на https://ideas.itu.int в срок до 7 май 2015

Въпроси може да задавате на young.innovators@itu.int