Вие сте тук

Обществено обсъждане в платформата Multi-stakeholder Preparatory Platform (MPP)

Обществено обсъждане в платформата на Международния съюз по далекосъобщения ITU, Multi-stakeholder Preparatory Platform (MPP), в рамките на Срещите на високо равнище по въпросите на информационното общество (WSIS), група CWG–WSIS, преглед на инициативата WSIS+10:
Ако желаете да се включите в онлайн обществените консултации може да го направите на: http://www.itu.int/council/groups/wsis/index.html , в срок до 20 септември.
Допълнителна информация може да получите на: http://www.itu.int/council/groups/wsis/docs/June-2013/WSIS10-MPP-Preparatory-Process.pdf

Платформата обхваща различните заинтересовани страни и основната й цел е подготовка на Събитията на високо равнище по инициативата WSIS+10, както и провеждането на онлайн консултации и определен брой срещи, с възможност и за дистанционно участие в тях. Платформата има за цел да ангажира всички заинтересовани страни – правителства, частен сектор, гражданско общество и международни организации. Тя ще бъде отворена за предоставянето на насоки за процеса на подготовката на WSIS+10, както и насърчаване на участието на всички заинтересовани страни, вкл. ООН и организациите, получили мандат от срещата в Тунис за изпълнение на конкретни задачи, свързани с изпълнението на резултатите от Срещите на високо равнище по въпросите на информационното общество. Основните резултати от работата на платформата се изразяват в подготовката на документи за разглеждане на Срещите на високо равнище WSIS+10, които ще се състоят от 01.03.2014 г.