Вие сте тук

Покани от Международния съюз по далекосъобщения (МСД) за принос от държавите членки към форума за информационно общество (WSIS) през 2015 – решителна година за инициативата WSIS (World Summit on Information Society)

Международният съюз по далекосъобщения очаква значителни приноси, показващи дейностите, със значително въздействие върху развитието на информационното общество на местно, регионално и глобално ниво.

В контекста на разгръщане на инициативите WSIS Stocktaking и WSIS Project Prizes множество проекти и политики през 2014 г. са въведени в базите данни и наградени (sixth edition of the Report on WSIS Stocktaking)

Съюзът отправя призив към страните членки за нови предложения по инициативите WSIS Stocktaking и WSIS Project Prizes за периода 2014-2015 година.

WSIS Stocktaking- приноси (проекти, политики), свързани с ИКТ и информационно общество се подават до 30 януари 2015 онлайн http://groups.itu.int/stocktaking/HOME.aspx

WSIS Project Prizes 2015 проекти и добри практики за награди се подават до 25 февруари 2015 онлайн http://groups.itu.int/stocktaking/WSISProjectPrizes2015.aspx#submitTab

Конкурсът е отворен за всички социално-икономически партньори – правителство, частен сектор, гражданско общество и академична общност, както и международни и регионални институции. Етапите на конкурса могат да бъдат намерени на посочения линк.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ежегодно разпространява информация до различни български ведомства във връзка с възможностите за участие в инициативите.

Български проекти на държавни и частни институции, академичната общност и гражданското общество, които са участвали в предишни издания, са оценявани като примери за добри практики и са включвани в годишните справочници на световната организация. През 2012 година Международният съюз по далекосъобщения публикува в доклад за добри практики 40 български проекти в областта на информационното общество. През 2013 година четиринадесет български предложения и инициативи намериха място в престижния доклад.