Вие сте тук

Световната среща на високо равнище за информационното общество - 2020 г. (WSIS – 2020) се отлага за периода от 31 август – 4 септември 2020 година

Световната среща на високо равнище за информационното общество - 2020 г. (WSIS – 2020) се отлага за периода от 31 август – 4 септември 2020 година

Във връзка с взетите мерки срещу разрастването и разпространението на коронавируса,  Международният съюз по далекосъобщения информира, че Световната среща на високо равнище за информационното общество за 2020 г. (WSIS – 2020), чието провеждане бе предвидено в периода 6 –  9 април 2020 г., в Женева, се отлага за  31 август – 4 септември 2020 година. От страна на Международния съюз по далекосъобщения ще бъде предоставена допълнителна информация за провеждане на събитието.