Вие сте тук

Защита на равенството на половете в цифровата ера: каква е ролята на правителствата?

Защита на равенството на половете в цифровата ера: каква е ролята на правителствата?
Equals Global Partner

 

По време на тазгодишния Форум за управление на интернет в Берлин IGF2019  се състоя кръгла маса на инициативата на Международния съюз за далекосъобщения EQUALS Nov 26.

Участниците от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) бяха поканени да участват като споделят български инициативи за равенство на жените и специално участието на жените в ИКТ.

Инициативата EQUALS стартира  през 2016 г. с  основни партньори Международния съюз по далекосъобщения (ITU), GSM Асоциацията (GSMA), Международният търговски център (ITC), Университета на ООН и Жените от ООН. EQUALS допринася за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие в три области, подчертани от научноизследователски проучвания за осигуряване на равенство между половете в технологичния сектор:

• Постигане на паритет в достъпа до интернет и цифровите устройства;

• Гарантиране, че жените и момичетата имат цифровите умения, които са им необходими за участие във всички аспекти на съвременния живот, и увеличаване на броя на жените с умения да упражняват кариера в областта на технологиите;

• Увеличаване на броя на жените на ръководни позиции - независимо дали в технологични компании или като предприемачи в МСП, ръководени от жени.

EQUALS обединява частния сектор, правителства, международни организации, университети и изследователски институти, както и организации на гражданското общество, които да определят и постигат конкретни, измерими ангажименти за преодоляване на цифровото разделение по пол по целия свят.

Това събитие е възможност за правителствата  да научат повече за EQUALS и да проучат възможностите за използване на тази глобална инициатива за постигане на общата цел за овластяване/предоставяне на права  на жени и момичета чрез ИКТ.

Сесията беше открита от   Дорийн Богдан-Мартин,  директор на Бюрото за развитие на телекомуникациите на МСД и закрита от Генералния секретар на МСД Хуалин Зао .

Генералният секретар поздрави България и спомена специално българските жени- лидери Кристалина, Ирина и Мария.

Вечерта се състоя и церемонията по  награждаването на победителите в различни категории на инициативата EQUALS, на което присъстваха и представителите на МТИТС.

ЕQUALS‏ @equals Nov 26

            

Social media:

Facebook: https://www.facebook.com/equals/

Twitter: https://twitter.com/equals?lang=en

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/equals-in-tech

Instagram: https://www.instagram.com/equalsintech/