Вие сте тук

ITU (WSIS)

Международният съюз по далекосъобщения очаква значителни приноси, показващи дейностите, със значително въздействие върху развитието на информационното общество на местно, регионално и глобално ниво.

В контекста на разгръщане на инициативите WSIS Stocktaking и WSIS Project Prizes множество проекти и политики през 2014 г. са въведени в базите данни и наградени (sixth edition of the Report on WSIS Stocktaking)

Проект на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград е отличен с престижна награда в раздел "Културно многообразие, идентичност и езиково многообразие" на тазгодишното издание на WSIS Project Prizes 2015 награди за проекти и добри практики. Осемнадесетте победители бяха обявени на 26 май 2015 г., в Женева, на Световната среща на високо равнище за информационното общество от Главния секретар на Международния съюз по далекосъобщения (ITU) - г-н Houlin Zhao.

Информираме ви, че Международният съюз по далекосъобщения (МСД) организира онлайн консултация с всички заинтересовани страни относно обществената политика по въпросите на интернет, с цел да се обсъди създаването на точки за обмен на интернет трафик (Internet Exchange Points (IXPs) за подобряване на свързаността, повишаване на качеството на услугите, увеличаване на мрежовата стабилност и устойчивост, насърчаване на конкуренцията и намаляване на разходите за взаимно свързване.

13.07.2017

11-та международна конференция „Онлайн безопасност за децата и младите хора“ ще се състои във Варшава, Полша, на 19-20 септември 2017 в рамките на европейската регионална инициатива на Международния съюз по далекосъобщения за изграждане на доверие и сигурност при използването на телекомуникациите/ИКТ, приета от Световната конференция за развитие на телекомуникациите (WTDC-14) в Дубай.

Страници

Subscribe to ITU (WSIS)