Вие сте тук

Министър Ивайло Московски ще присъства на подписването на договорите за модернизация на железопътните отсечки София – Елин Пелин и Скутаре - Оризово

04.11.2016

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски ще присъства на официалното подписване на договорите за проектиране и строителство на железопътните отсечки София – Елин Пелин и Скутаре – Оризово.

Церемонията ще се състои на 7 ноември 2016 г. (понеделник), от 13:30 часа в зала 3 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Проект „Проектиране и строителство за модернизация на железопътен участък София – Елин Пелин“, част от проекта за модернизация на железопътна линия София – Пловдив, се финансира от Механизма за свързване на Европа. Отсечката включва 23 км двойна жп линия, а стойността на договора е 120 млн. лева без ДДС. Изпълнител на обекта е „Келет“ АБ ДЗЗД. Срокът на договора е 4 години, от които 1 година за проектиране и 3 години за строителство на отсечката.

Проект „Рехабилитация на железопътни участъци Скутаре – Оризово и Стралджа – Церковски, част от проект: „Рехабилитация на железопътната инфраструктура по жп линията Пловдив – Бургас, Фаза 2“ се финансира от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г. Позиция 1 на проекта, която включва проектиране и изграждане на жп участък Скутаре – Оризово, е на стойност 63 млн. лева без ДДС. Участъкът е с дължина 26 км единична жп линия. Изпълнител на проекта е Обединение „Европейски железници“, а срокът за изпълнение на всички дейности е 3 години.