Вие сте тук

Министър Желязков ще открие форум за нови възможности за финансиране на ИКТ инфраструктура

04.09.2019

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще открие Регионален семинар: „Механизъм за свързване на Европа 2 (CEF 2): Нови цифрови възможности“.

Форумът се провежда в България по инициатива на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Ще бъдат обсъдени възможностите за инвестиции в цифрова инфраструктура по Механизма за свързване на Европа, 5G коридори, както и ключови мрежи от стратегическа важност.

Възможностите за финансиране ще бъдат обявени от представители на Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ в Европейската комисия и на Европейската мрежа на компетентните служби в областта на широколентовия достъп. В събитието ще участват експерти от институциите, както и телекомуникационни оператори, ангажирани в инвестиционни инициативи в областта на  широколентовия достъп и развитие на 5G.

Семинарът ще са проведе на 5 септември 2019 г. (четвъртък),  от 09:30 ч., в Централен военен клуб, Концертна зала, бул. „Цар Освободител“ № 7.