Вие сте тук

МТИТС организира информационен ден за български участници в конкурс за финансиране на проекти от Механизма за свързване на Европа

21.06.2016

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира информационен ден по Механизма за свързване на Европа, сектор „Телекомуникации“.

Ще бъдат представени отворените конкурси за разработване на Европейски портал за електронно правосъдие, платформа за свободен достъп до данни от обществения сектор, електронно предоставяне на документи, електронна идентификация и електронен подпис.

Информационният ден ще се проведе на 22 юни 2016 г. (сряда) от 10.00 ч. в сградата на МТИТС, етаж 5,  зала 6.