Вие сте тук

Ще бъде отчетен напредъкът по проект за интегрирано морско наблюдение

27.08.2018

На 28 август 2018 г. във Варна ще се проведе среща за отчитане напредъка по проект „Интегрирано българско морско наблюдение” (InBulMarS), финансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство. На събитието ще присъстват представители на всички институции – партньори по проекта, в т.ч. Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Главна дирекция „Гранична полиция”, Агенция „Митници”, Военноморски сили, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Проектът приключва в края на тази година като основната цел е извършване на предпроектно проучване за определяне на нуждите и изискванията за подобряване на обмена на информация между институциите в областта на морското наблюдение. Дейностите са в контекста на по-мащабен европейски проект Common Information Sharing Environment (CISE), който цели създаване на обща европейска среда за споделяне на информация.

В рамките на разговорите изпълнителят по проекта “Стемо” ООД ще представи постигнатите до момента резултати, като ще бъдат обсъдени и трудностите, които са срещнали при събирането на данни за съществуващите информационни системи.