Вие сте тук

Наръчник за академична и професионална подготовка по журналистика

Наръчник за академична и професионална подготовка по журналистика

Наръчникът е част от „глобалната инициатива за подобряване на журналис­тическото образование“, акцент в Международната програма за раз­витие на комуникацията (IPDC) на ЮНЕСКО. Програмата разглежда в глобална перспектива журналистическото обучение и практика, както и изследователската дейност в тази област, включвайки споделяне на добрия международен опит.

Настоящото ръководство се предлага като модел за учебна програ­ма с международно приложение. В оригиналния или в адаптирания си вид цели да отговори на глобалния проблем с дезинформацията, пред който е изправено цялото общество и по-специално журналистиката.

Наръчникът на различни езици може да намерите тук: 

Наръчникът на български език ще намерите в приложение: