Вие сте тук

Организацията на обединените нации по въпросите на образованието, науката и културата ЮНЕСКО стартира обществена консултация «Индикатори за универсалността на интернет»

02.10.2017

Организацията на обединените нации по въпросите на образованието, науката и културата ЮНЕСКО стартира обществена консултация «Индикатори за универсалността на интернет».

Консултацията е изготвена на база концепцията на ЮНЕСКО за универсалността на интернет

Концепцията за  универсалността на интернет  (Internet Universality Concept) акцентира върху характеристиките на интернет, които ЮНЕСКО счита за много важни за разкриване на потенциала му в интерес на устойчивото развитие. Според концепцията, интернет представлява нещо повече от инфраструктура и приложения. Интернет е мрежа от икономически и социални  връзки с огромен потенциал в областта на създаване на условия за съблюдаване на права, увеличаване на правата и възможностите на лицата и обществата и за подпомагане на устойчивото развитие. Тази концепция за интернет дава възможност да се обединят различните аспекти за развитие на интернет, касаещи технологиите и държавната политика .Тя дава възможност на основание на поведенческите норми и ценности в основата на тази тенденция да се формира общодостъпен и повсеместен интернет, който да способства осъществяването на  стремежите  на човечеството и общото му участие в развитието и управлението на интернет. Според ЮНЕСКО Универсалността на интернет е средство за създаване на обществото на знанието.

Понятието за универсалност на интернет включва четири принципа ROAM с най- голямо значение за развитието на интернет (това е рамката на индикаторите : Rights , Openness, Accessibility , Multistakeholder  participation  ):

 

R – интернет се основава  на човешките права
O –  интернет е отворен
A – интернет следва да е достъпен за всички
M –  интернет се развива благодарение на участието на много заинтересовани страни

 

МТИТС приканва своите  социалноикономически партньори и всички заинтересовани страни към активно  участие в тази професионална консултация, чрез попълване на въпросника на български или английски език и изпращане  за обобщаване в срок до 20 октомври 2017г. на експертите от дирекция ИТ на МТИТС:  

Анелия Димова, тел. 949 2250 adimova@mtitc.government.bg

и/или

Диман Стаматов , тел. 949 2358. dstamatov@mtitc.government.bg

или директно онлайн към ЮНЕСКО в срок до 31 октомври 2017г.

 

Прикачен файлРазмер
Файл Въпросник Български19.59 KB
Microsoft Office document icon Въпросник Английски31 KB