Вие сте тук

Координация на българското участие

01.11.2016
  • Национално контактно лице по програма „Информационни и комуникационни технологии“ (ИКТ)

Ели Канева – държавен експерт в дирекция „Информационни технологии“, тел. 949 2315, e-mail: ekaneva@mtitc.government.bg

Националните контактни лица трябва да познават процеса по подготовка и управление на проекти, да контактуват с останалите контактни лица от държавите – участнички в програмата, да поддържат актуална информация за текущите конкурси, да предоставят консултации на потенциални участници с проекти по програма ИКТ.

Координация на българското участие
Subscribe to Координация на българското участие