Вие сте тук

Вашата Европа

На 18 април 2016 г. от 11.00 до 13.00 часа (Централно европейско време) експерти на Европейската комисия ще отговарят на въпроси на потребителите на социални мрежи  във връзка с признаването на професионалните квалификация в различни страни на ЕС. Петима правни експерти от  „Вашата Европа съвети“ ще отговарят на практически въпроси и ще представят националните правила, които се прилагат към гражданите, когато желаят да започнат работа в чужбина и какви документи се изискват в тази връзка.

Порталът на Европейската комисия „Вашата Европа“ и „Вашата Европа съвети“ организират дискусия в социалните мрежи във връзка с признаването на професионалните квалификации в различни страни на ЕС

Според последното издание на Бюлетина за единния пазар на Европа от октомври 2015 г. България е изпълнила задълженията си към портала на Европейската комисия “Вашата Европа” и се нарежда сред 11-те страни с отчетени по-добри резултати в сравнение с минали периоди.

България с положителна оценка за приноса си към европейския портал “Вашата Европа”
18.01.2017

В рамките на дискусията експерти на Европейската комисия ще отговарят на въпроси, свързани с плащане на данъци, наемане на персонал, намиране на финансиране и много други въпроси, които възникват при създаването на бизнес в друга страна на Европейския съюз.

Живият чат ще стартира от 11.00 до 13.00 часа (централноевропейско време), като въпроси могат да бъдат поставени на стената на „Вашата Европа“.

Дискусия в социалните мрежи по въпросите за създаване или разширяване на съществуващ бизнес в друга страна на ЕС

„Вашата Европа“ е портал на Европейската комисия, чиято цел е да подпомогне гражданите и предприятията в различни сфери на живота на ЕС, без излишни неудобства и бюрокрация.

Може да става дума за преместване, живот, учене, работа, за развиване на стопанска дейност в чужбина, пазаруване или просто пътуване в чужбина.

„Вашата Европа“ предлага:

Subscribe to Вашата Европа