Вие сте тук

UN

09.03.2017

http://www.un.org

Организацията на обединените нации е международна организация, създадена през 1945 г. В момента тя е съставена от 193 държави-членки. Мисията и работата на Организацията на обединените нации се ръководи от целите и принципите, съдържащи се в учредителната харта.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ   http://www.un.org/en/ga

КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ПО ТЪРГОВИЯ И РАЗВИТИЕ   (UNCTAD)  http://unctad.org     

Subscribe to UN