Вие сте тук

Обществен съвет по информационни технологии и интернет управление

Обществен съвет по информационни технологии и интернет управление

Съветът е експертно консултативно звено към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за решаване на проблеми във връзка с изпълнение на ангажиментите му при провеждането на държавната политика в областта на информационните технологии и управлението на интернет и за сътрудничество при вземане на решения, формиране на позиции, изготвяне на становища и приемане на инициативи.

Акт за създаване на Обществен съвет

Заповед от 29.12.2016 г. за създаване на Обществен съвет

Заповед от 17.02.2017 г. за изменение

Правила за устройството и дейността на Обществен съвет по информационни технологии и интернет управление

Заседания

Заседание от 28.02.2017 г.

Дневен ред

Протокол

Презентация "Старт на регистрациите на домейни в областта .бг"

Презентация "Особености на заявяване и регистрация на домейни в областта .бг"