Вие сте тук

Проучване и анализ в областта на отворените данни

Преразглеждането на Директивата за повторно използване на информацията в обществения сектор (PSI Directive) е една от ключовите задачи на Цифрова програма за Европа и Национална програма Цифрова България /page.php?category=604.

Резултат от публичната консултация/общественото обсъждане на Европейската комисия относно повторна употреба на информацията в обществения сектор-България

Преразгледаната Директива за повторна употреба на информацията в обществения сектор е причина за консултацията която Европейската комисия (ЕК) обяви за да подпомогне държавите членки при изпълнението на директивата. ЕK ще осигури насоки за повторната употреба на документи на база проведеното обсъждане.

Интервю на Европейския портал за данни за напредъка в развитието на инициативата за отворени данни в България
Subscribe to Проучване и анализ в областта на отворените данни